Ako se uspiju pribaviti podaci od banaka, biti će objavljeni.