Traktorska dostava 2
Zbunjeni lik na traktoru vrši dostavu paketa. Sve bi bilo lako da je cesta ravna. Ali nije ...
Niti paketi ne stoje mirno...