Traktorska dostava
TRAKTORSKA DOSTAVA IGRA. U IGRICI MARKET TRUCK PRELAZEĆI PREPREKE MORA SE PAZITI NA PAKETE
Zbunjeni lik na traktoru vrši dostavu paketa. Sve bi bilo lako da je cesta ravna. Ali nije ...
Niti paketi ne stoje mirno...