Traktorska snaga 2
TRAKTORSKA SNAGA 2 IGRA. IGRICA TRACTORS POWER 2 VOZITE I PAZITE NA PERAD I PREPREKE
Niste sami na cesti. Morate paziti na perad na cesti ali i prepreke kojih ima u dovoljnom broju.
START GAME u donjem desnom uglu.