Finski proizvođač, član AGCO grupacije. Proizvodanj traktora počinje 1951. godine, ali sami počeci Valtre počinje 1832. godine.